Marketing Social – SMM

Més visibilitat i interacció amb els clients

Les xarxes socials són una eina de comunicació molt important ja que ens permet compartir informació en dues direccions, per una banda fer arribar de forma inmediata comunicats de la nostra empresa als nostres seguidors en les diferents xarxes socials i per altre banda, captar on es parla i com es parla dels nostres productes o serveis.