Gestora de Runes

Web corporativa amb
accés als serveis i documentació per millorar la gestió.
Vinculació de la web amb el programa de gestió intern.

www.grc.cat